git常用指令

git init
git add  
git commit -m "explain info"
git push [-u] 
git log
git status
git config -l
git config user.name(or email) " "
git remote [-v] #查看本地添加了哪些远程地址
git remote add  
git remote remove
git fetch #拉取远程仓库的内容,不进行合并 git pull #拉取远程仓库的master分支后与当前本地分支直接合并 git clone [-b ]
#复制远程指定分支下代码,-b 分支名称 git branch [-a/-r] [-d] #创建分支,查看全部/远程分支,删除本地分支 git branch -m #本地分支重命名 git switch #切换分支 git push -d #删除远程分支

你可能感兴趣的