H5 webworker 坑

Worker 线程所在的全局对象,与主线程不一样,无法读取主线程所在网页的 DOM 对象,也无法使用document、window、parent这些对象。但是,Worker 线程可以navigator对象和location对象。

无法访问DOM元素!!!所以不能引入访问DOM的第三方插件。Image,Canvas无法在webworker使用。

webpack中使用 配合worker-loader https://www.npmjs.com/package...

  // weboack.config.js
  // 如果找不到文件,检查publicPath。或者采用worker-loader inline模式
  
  {
    test: /\.worker\.js$/,
    use: {
      loader: 'worker-loader'
    }
  }
// file.worker.js 
import {helper} from '../tools.js';

 self.addEventListener('message', function (msg) {
 let {action, params} = msg.data;
 if (action === 'xxx') {
   helper({...params})
     .then(res => {
       self.postMessage({action: 'xxxSuccess',                   params: {
         num: res
       }});
     });
 }
}, false);
  // index.js
  import Worker from './file.worker.js';
  const worker = new Worker();
  worker.postMessage({
    action: 'XXX',
    params: {}
  });
  worker.onmessage = function (msg) {
     console.log(msg.data)
    worker.terminate();
  };

vue中使用。 vue-worker,查看文档https://www.npmjs.com/package...

你可能感兴趣的