textview 首行缩进问题

百度下来总共有两种方法:
1.setText("\u3000\u3000"+xxxxx);
2.setText(""+xxxxx);

但是基于设备的不同,都会出现问题.最完美的解决办法就是隐藏掉原文的头两个字符,达到缩进的错觉

SpannableStringBuilder span = new SpannableStringBuilder("缩进"+textReason.getText()); 
span.setSpan(new ForegroundColorSpan(Color.TRANSPARENT), 0, 2,  
        Spanned.SPAN_INCLUSIVE_EXCLUSIVE); 
textReason.setText(span);

你可能感兴趣的