UINavigation问题汇总

1.当 navigationItem.backBarButtonItem存在 ,隐藏返回的文字

解决
找了狠久的方法 最后有一个方法最好,重写UINavigationControllerDelegate

//  override func willshow
func navigationController(_ navigationController: UINavigationController, willShow viewController: UIViewController, animated: Bool){
  let item = UIBarButtonItem(title: " ", style: .plain, target: nil,
                action: nil)
  viewController.navigationItem.backBarButtonItem = item
}

你可能感兴趣的