java 删除文件夹、复制文件夹

java递归删除文件夹、复制文件夹,联合起来就是资源同步

public class ResourceSyn 
{
  
  private String sourcePath;
  private String newPath;
  public static void main(String[] args) 
  {
    ResourceSyn rSyn = new ResourceSyn();
    //资源基础地址
    rSyn.sourcePath = "xxxxxxxxxxxxx";
    
    //需要被同步资源的地基础址
    rSyn.newPath = "xxxxxxxxxxxx";
    
    long start = System.currentTimeMillis();
        //删除文件
    rSyn.deleteFile(rSyn.newPath+"\\Autoload");
    rSyn.deleteFile(rSyn.newPath+"\\CoreData");
    rSyn.deleteFile(rSyn.newPath+"\\Data");
        //复制文件
    rSyn.copy(rSyn.sourcePath+"\\Autoload", rSyn.newPath+"\\Autoload");
    rSyn.copy(rSyn.sourcePath+"\\CoreData", rSyn.newPath+"\\CoreData");
    rSyn.copy(rSyn.sourcePath+"\\Data", rSyn.newPath+"\\Data");
    System.out.println((System.currentTimeMillis()-start)+"ms");
  }
  
  /**
   * 文件删除
   * @param filePath
   * @return
   */
  public boolean deleteFile(String filePath) 
  {
    
    File dirFile = new File(filePath);
    // 如果dir对应的文件不存在,则退出
    if (dirFile.exists()==false) 
    {
      return false;
    }

    if (dirFile.isFile()) 
    {
      return dirFile.delete();
    } else 
    {

      for (File file : dirFile.listFiles()) 
      {
        deleteFile(file.getAbsolutePath());
      }
    }

    return dirFile.delete();
  }

  
  /**
   * 文件复制
   * @param sourcePath
   * @param newPath
   */
  private void copy(String sourcePath, String newPath)
  {
    File file = new File(sourcePath);
    if(file.isDirectory())
    {
      File newFile = new File(newPath);
      if(newFile.exists()==false)
      {
        newFile.mkdirs();
      }
      String[] fileArray = file.list();
      for(int i=0;i

你可能感兴趣的