package.json中需要引入以下依赖

开发依赖:

"@babel/core": "^7.1.2",

"@babel/preset-env": "^7.1.0",

"@babel/preset-react": "^7.0.0",

"babel-loader": "^8.0.4”,

运行时依赖:

"react": "^16.6.0",

"react-dom": "^16.6.0"

webpack.config.js中需要增加以下模块解析处理规则:

{

    test: /\.m?js$/,

    exclude: /(node_modules|bower_components)/,

    use: {

        loader: 'babel-loader',

        options: {

            presets: ['@babel/preset-env']

        }

}

更详细的安装与配置方法请参考以下链接:

https://github.com/babel/babel-loader

https://babeljs.io/docs/en/next/babel-preset-react.html

https://www.npmjs.com/package/react

https://www.npmjs.com/package/react-dom